yt kanał misji
Archiwa

Aktualności

2014-04-27 Miłosierdzia Bożego

PapX52f_s

Autor Psalmu 118 z dzisiejszej Liturgii do słów: „Oto dzień, który Pan uczynił” dodaje słowa: „Radujmy się nim i weselmy”. Zawołanie to oddaje klimat i znaczenie tegorocznej Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Jan XXIII, jak i Jan Paweł II całym swoim życiem pokazali, jak być współczesnym apostołem Pana Jezusa. Na wzór jego pierwszych uczniów, o których czytamy w Dziejach Apostolskich: „Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia” – byli oddani dziełu ewangelizacji świata. Obaj wielcy dzisiejsi Święci ten cel osiągnęli. My jeszcze jesteśmy w drodze. Pielgrzymujemy. Prosimy również Pana Boga o wsparcie i lepszą jakościowo wiarę. Kiedy wczytujemy się w przesłanie dzisiejszej Janowej Ewangelii, to przyjmując Chrystusa w Eucharystii, pragniemy wołać za św. Tomaszem Apostołem: „Pan mój i Bóg mój!”. Mało tego, bardzo chcemy, by nas zaliczył do grona tych błogosławionych, „którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
Świat potrzebuje teraz pewnych swej wiary świadków Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Potrzebuje i naszego świadectwa. Choć może nam się niekiedy wydawać, że nasza wiara jest zbyt słaba i prosta, by się nią dzielić i o niej mówić, to jednak z pewnością tak nie jest, jeśli tylko mamy w sercach pragnienie bycia kontynuatorami wielkiego dzieła ewangelizacji świata i pełnienia dzieł miłosierdzia.
Ciesząc się z kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII, spójrzmy na swoje życie przez pryzmat Bożego Miłosierdzia i odważmy się być świadkami Zmartwychwstałego.

Z Panem Bogiem!

2014-04-20 Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

„Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, o Królu Zwycięzco – bądź nam miłościwy!”.

Okres Wielkanocny jest wyjątkowo radosny. Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa przypominamy sobie o radości, która gości w naszych sercach, gdyż my też  zmartwychwstaniemy. A nawet jeśli jesteśmy skazani na łzy, to przez Zmartwychwstanie Jezusa nigdy nie będziemy skazani na rozpacz. Zmartwychwstanie wszystko zmieniło.

Cieszmy się i radujmy ALLELUJA !!

2014-03-30 Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

„Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”.

Te słowa z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan z dzisiejszej liturgii są kwintesencją Wielkiego Postu. Niektórym się wydaje, że czynią pierwszy krok na drodze do Boga – najpierw w Niego wierzą, a potem próbują się z Nim jakoś ułożyć. Tymczasem inicjatywa jest zawsze po stronie Stwórcy. On pozwala się najpierw spotkać, a potem, na skutek tego spotkania, człowiek staje się zdolny, by uwierzyć.

2014-03-26 Malaria…

10014591_10152001108686451_411223371_n

Pora deszczowa zagościła już na dobre, a co za tym idzie nasze dzieciaki chorują jeszcze częściej na malarię. Nasze środki na ich leczenie topnieją w ekspresowym tempie.

Kochani, bardzo prosimy o wpłaty na konto 03 1020 2498 0000 8002 0268 4942 z dopiskiem MALARIA.

Za wszelką, nawet najskromniejszą pomoc, składamy Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ !watch movie Kong: Skull Island now

Dariusz Godawa OP

2014-03-25 Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

20141116_165714
Ewangelia mówi nam o wiadomości, jaką Archanioł przekazuje Maryi w imieniu Boga: „Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus…Święte, które się narodzi, będzie nazywane Synem Bożym” (Łukasz 1, 31 i 35).
Łączmy się z Maryją w Różańcu. W foyer odmawiamy Różaniec codziennie o 17:30!
Zdrowaś – czyli Raduj się! Maryja w pozdrowieniu Anioła słyszy wezwanie do radości. Maryjo – pozwól nam zobaczyć, jak wielkie było Twoje zaskoczenie. I jak wielka była Twoja wiara.
Raduj się, Pan z tobą, błogosławiona jesteś – Ty, i wy wszyscy, którzy przyjmujecie Słowo Boże.
Amen.

2014-03-23 Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Dzisiejsza Ewangelia jest okazją do zrobienia sobie rachunku sumienia i odnalezienia odpowiedzi na ważne duchowe pytania: Czy ty znasz Jezusa? Co znaczy dzisiaj być chrześcijaninem? Co znaczy, że wierzę? Dialog Jezusa z Samarytanką uczy mnie czegoś bardzo ważnego: tylko Jezus daje mi siłę tak bardzo potrzebną do pokonywania codziennych trudności, bym umiał wybierać w sposób właściwy. Może warto wygospodarować sobie chwilę czasu na zadumę i wziąć sobie na serio Słowo Boże do naszych serc, gdyż wszystkie te niegodne czyny ludzkości, to jakby powtórne wbijanie gwoździ w rany Chrystusa.

 

Z Panem Bogiem

Dariusz Godawa OP

2014-03-19 Św. Józefa, Oblubieńca NMP

sw_Jozef_z_Dzieciatkiem

Święty Józef był mężem i oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny oraz opiekunem Jezusa. Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów, krajów, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców i sierot.
Sierot u nas bez liku, dlategoż wspominam o dzisiejszym Patronie. Pomódlmy się o wstawiennictwo Św. Józefa za nasze sieroty, nad którymi sprawujemy pieczę:

   Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

2014-03-16 Druga Niedziela Wielkiego Postu

DSCF9909

Papież Franciszek tak pisze w tegorocznym orędziu na Wielki Post: „Drodzy bracia i siostry, niech w tym czasie Wielkiego Postu cały Kościół będzie gotów nieść wszystkim, którzy żyją w nędzy materialnej, moralnej i duchowej, gorliwe świadectwo o orędziu Ewangelii, którego istotą jest miłość Ojca miłosiernego, gotowego przygarnąć w Chrystusie każdego człowieka. Będziemy do tego zdolni w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, który stał się ubogi i ubogacił nas swoim ubóstwem. Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli się zastanowimy, czego możemy się pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby nie miało wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność jałmużna, która nie boli. Duch Święty (…) niech utwierdza nas w tych postanowieniach, niech umacnia w nas wrażliwość na ludzką nędzę i poczucie odpowiedzialności, abyśmy stawali się miłosierni i spełniali czyny miłosierdzia”.

Nie zapominajmy w szczególności o dzieciach, którym Wszyscy staramy się pomóc tutaj w Foyer St. Dominique…

JAK MOŻESZ POMÓC ?

 

Z Panem Bogiem

Dariusz Godawa OP

2014-03-09 Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Wielki Post jest okresem przywracania Bogu Jego właściwego miejsca. Szatan z religii próbuje zrobić karykaturę. Niestety, w naszej powszedniej religijności bardzo często ulegamy tej pokusie. Próbujemy z Boga uczynić maszynę do spełniania naszej woli. Jeśli nie udaje nam się przy pomocy Boga zrealizować własnych planów, to odwracamy się od Niego, zapominając, że to my mamy słuchać Boga, a nie odwrotnie.
Warto przypomnieć sobie słowa powtarzane każdego dnia przy okazji wieczornej czy porannej modlitwy: „Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”. W słowach Modlitwy Pańskiej jest miejsce na pokorną prośbę, ale też na pełną zgodę wobec Bożych wyroków.

 

Z Panem Bogiem

Dariusz Godawa OP